Правила прийому

 
                 Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305(із змінами):
  • прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року (при наявності вільних місць) на підставі:
                        -   заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
                        -   медичної довідки про стан здоров"я дитини з висновком лікаря, що дитина
                            може  відвідувати дошкільний навчальний заклад;
                        -  довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
                        -  свідоцтва про народження
  • для прийому дітей до групи компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації;
  • переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень);
  • за дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх заиінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів);
  •  відрахування дитини з дошкільного закладу здійснюється:
                          -  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
                          -  на підставі медичного висновку про стан здоров"я дитини, що виключає можливість її
                             подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
                          -  у разі несплати батьками та особами, які їх замінюють, плати за
                              харчування дитини.
 
               Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу" від 25 травня 2011 р. №1/9-389:
  • питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією.